SAJTÓKÖZLEMÉNY

  1. augusztus 30.

Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai Szövetség

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZÁRULT A CIGÁNY SZERVEZETEK A FELZÁRKÓZÁSÉRT ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉG «”KÖZÖS DOLGAINK ” CIGÁNY SZERVEZETEK A SOKSZÍNŰ TÁRSADALOMÉRT» CÍMŰ PROJEKTJE

A Szövetség 2018. márciusában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.4-16-2017-00002) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése a roma közösségek múltjának: történelmének, kulturális örökségének, hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, gasztronómia, stb.) megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok szervezése.

 

A Szövetség e projektjének három éves megvalósítási időszakára betervezett programelemek mind-mind arra voltak hivatottak, hogy hozzájáruljanak a roma és nem roma emberek közös kulturális időtöltéséhez, ezáltal a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszéd generálásához, az eltérő kultúrák meg- és elismerésének támogatásához, illetve a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítéséhez.

 

A projekt célcsoportjai a Nógrád megyében élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt voltak. Továbbá célcsoportként tekintettünk a teljes magyarországi lakosságra, ugyanis egyes programelemek közvetlenül, vagy közvetve is elérhetik a teljes lakosságot.

 

A 2018. március 1. és 2021. augusztus 30. között, 50 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló projekt során megvalósult programok és rendezvények mind a fenti célok elérését szolgálják. Az alkotó délutánnal egybekötött kiállítások, kulturális délutánok, valamint a kulturális és ismeretterjesztő előadások közelebb hozták a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára. Az életre hívott konferenciák, szakmai napok és érzékenyítő foglalkozások a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletében, hozzáállásában voltak hivatottak változásokat generálni. A nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése összesen 12 alkalommal Roma Hagyományőrző rendezvények révén valósult meg. A projektnek szintén részét képezte évente egy Roma Holokauszt megemlékezés, valamint egyedülálló módon Országos Roma Helytörténeti kutató-verseny is, melyet a megbízott történész szakértő hirdetett meg az ország középiskoláiban, felsőoktatási intézményeiben, roma szakkollégiumaiban, annak érdekében, hogy gazdagodjon a roma helytörténeti anyag, és lokális információkat, érdekességeket tudjunk megosztani. A kutató-verseny, valamint a Szakértő által összegyűjtött roma helytörténeti tanulmányokat egy kötetben publikáltuk. A projekthez kapcsolódó, a roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó honlap is létrejött, melyen egyebek mellett hozzáférhetővé tettük a Kiadvány teljes anyagát is.

szechenyi2020