1. március 21.

Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai Szövetség

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELINDULT A CIGÁNY SZERVEZETEK A FELZÁRKÓZÁSÉRT ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉG «”KÖZÖS DOLGAINK ” CIGÁNY SZERVEZETEK A SOKSZÍNŰ TÁRSADALOMÉRT» CÍMŰ PROJEKTJE

A Szövetség 2018. márciusában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.4-16-2017-00002) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése a roma közösségek múltjának: történelmének, kulturális örökségének, hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, gasztronómia, stb.) megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok szervezése.

A Szövetség e projektjének három éves megvalósítási időszakára betervezett programelemek mind-mind arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak a roma és nem roma emberek közös kulturális időtöltéséhez, ezáltal a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszéd generálásához, az eltérő kultúrák meg- és elismerésének támogatásához, illetve a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítéséhez.

A projekt célcsoportja a Nógrád megyében élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt. Továbbá célcsoportként tekintünk a teljes magyarországi lakosságra, ugyanis egyes programelemek közvetlenül, vagy közvetve is elérhetik a teljes lakosságot.

A 2018. március 1. és 2021. március 1. között, 50 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló projekt során megvalósuló programok és rendezvények mind a fenti célok elérését szolgálják. Az alkotó délutánnal egybekötött kiállítások, kulturális délutánok, valamint a kulturális és ismeretterjesztő előadások közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára. Az életre hívott konferenciák, szakmai napok és érzékenyítő foglalkozások a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletében, hozzáállásában hivatottak változásokat generálni. A nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése összesen 12 alkalommal Roma Hagyományőrző rendezvények révén valósulhat meg. A projektnek szintén részét képezi évente egy Roma Holokauszt megemlékezés, valamint egyedülálló módon Országos Roma Helytörténeti kutató-verseny is, melyet a megbízott történész szakértő hirdet majd meg az ország középiskoláiban, felsőoktatási intézményeiben, roma szakkollégiumaiban, annak érdekében, hogy gazdagodjon a roma helytörténeti anyag, és lokális információkat, érdekességeket tudjunk megosztani. A kutató-verseny, valamint a Szakértő által összegyűjtött roma helytörténeti tanulmányokat minimum egy kötetben szeretnénk publikálni. A projekthez kapcsolódó, a roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó honlap is létrejön, melyen egyebek mellett hozzáférhetővé tesszük a Kiadvány teljes anyagát is.

Keretösszeg: 50 000 000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%