Érzékenyítő előadások (folyamatos)

Az érzékenyítő előadások elsősorban a célterület szakemberei, pedagógusok, védőnők, szociális- és kulturális szakemberek számára kerülnek megszervezésre, akik a roma célcsoporttal közvetlen kapcsolatban vannak, de a lakosság más érdeklődő tagjait is szívesen látják az előadások alkalmával.

A 2018. március 1. – december 31. közötti időszakban 6 alkalommal, a 2019. január 1. – 2020. február 29. közötti időszakban 4 alkalommal, a 2020. március 1. – 2021. augusztus 30. közötti időszakban pedig 2 alkalommal valósultak meg ilyen jellegű rendezvények.
Az alkalmakon olyan konkrét, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által nyilvántartott eseteket dolgoztak fel a résztvevők, amelyek a drámapedagógia eszközrendszerén keresztül, a romákkal kapcsolatos emotív érzékenyítést célozták meg. Tóth-Virág Enikő drámapedagógus vezetésével például a romák kirekesztését, hátrányos megkülönböztetését megjelenítő, megtörtént eseteket dolgoztak fel a résztvevők.

szechenyi2020